Auteur Topic: verwijderde dsm 5.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf  (gelezen 516 keer)

Offline compuline

 • Bedankjes
 • -Gegeven: 2
 • -Ontvangen: 0
 • Berichten: 6
verwijderde dsm 5.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
« Gepost op: 23 december 2016, 15:54:17 »
Hoi,

Op een of andere manier is de /etc/httpd/conf/httpd.conf verdwenen uit het DSM 5.1 systeem.
hierdoor werkt httpd -k restart niet meer.
emmydisk> httpd  -k stop
httpd: Could not open configuration file /etc/httpd/conf/httpd.conf: No such file or directory

heeft iemand een default httpd.conf voor de dsm 5.1 voor mij ?
wanneer ik de pat file en de hda1 uitpak zit de httpd.conf er niet in, wel de user en de sys versie.

alvast dank,
bas

Gemarkeerd als beste antwoord door compuline Gepost op 23 december 2016, 18:16:19

Offline Ben(V)

 • MVP
 • *
 • Bedankjes
 • -Gegeven: 65
 • -Ontvangen: 1331
 • Berichten: 7.337
Re: verwijderde dsm 5.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
« Reactie #1 Gepost op: 23 december 2016, 16:23:12 »
ServerRoot "/etc/httpd"

Listen 80

LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule cgid_module modules/mod_cgid.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

User http
Group http

ServerAdmin admin
ServerName *:80

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride All

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{HTTP:Transfer-Encoding} chunked
    RewriteRule ^(.*)$ http://localhost:412/$1 [P]
</Directory>

<Directory "/var/services/web">
    Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

<Directory "/usr/syno/synoman/phpsrc/web">
    Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

<Directory "/usr/syno/synoman/empty/web">
    Options MultiViews FollowSymLinks ExecCGI
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>

Alias /.well-known/acme-challenge /var/lib/letsencrypt/.well-known/acme-challenge
<Directory /var/lib/letsencrypt/.well-known/acme-challenge>
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.htm index.cgi index.php index.php5
</IfModule>

<FilesMatch "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>

ErrorLog /var/log/httpd/user-error_log
#ErrorLog /dev/null
TraceEnable off

LogLevel error

<IfModule log_config_module>
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common

    <IfModule logio_module>
        LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>

    CustomLog /dev/null combined
    #CustomLog /var/log/httpd/user-access_log combined
</IfModule>

<IfModule alias_module>
    Alias /webman/pingpong.php /usr/syno/synoman/phpsrc/pingpong.php
</IfModule>

ScriptSock /run/httpd/user-cgisock

DefaultType text/plain

<IfModule mime_module>
    TypesConfig conf/mime.types
    AddEncoding x-compress Z
    AddEncoding x-gzip gz tgz
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    AddType image/x-icon .ico
    AddHandler cgi-script .cgi
</IfModule>

MIMEMagicFile conf/magic

<IfDefine HAVE_PHP>
    Alias /webdefault/ "/usr/syno/synoman/phpsrc/web/"
</IfDefine>
<IfDefine !HAVE_PHP>
    Alias /webdefault/ "/usr/syno/synoman/empty/web/"
</IfDefine>

<IfDefine HAVE_PHP>
    ErrorDocument 403 /webdefault/error.html
    ErrorDocument 404 /webdefault/error.html
    ErrorDocument 500 /webdefault/error.html
    Include conf/extra/mod_fastcgi.conf
</IfDefine>

EnableMMAP off

Include conf/extra/httpd-mpm.conf-user
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf-user
Include conf/extra/httpd-languages.conf-user
Include conf/extra/httpd-default.conf-user

<IfDefine SSL>
    LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
    Include conf/extra/httpd-ssl.conf
</IfDefine>

<IfModule deflate_module>
    DeflateCompressionLevel 2
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml
    AddOutputFilter DEFLATE js css
    BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
    BrowserMatch ^Mozilla/4\.[0678] no-gzip
    BrowserMatch \bMSIE\s7  !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>


<Files *.js>
    Header unset Etag
</Files>

<Files *.css>
    Header unset Etag
</Files>

# For CVS-2001-1446
<Files ~ "^\.([Hh][Tt]|[Dd][Ss]_[Ss])">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</Files>

# For @eaDir
<DirectoryMatch "@eaDir">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</DirectoryMatch>

# For CVE-2003-1418
FileETag MTime Size

<VirtualHost *:80>
    Include sites-enabled-user/*.conf
</VirtualHost>

include conf/extra/mod_xsendfile.conf-user
Include conf/extra/httpd-reqtimeout.conf
Include conf/extra/httpd-proxy-autoconf.conf-user
DocumentRoot "/usr/syno/synoman/phpsrc/web"

 • Mijn Synology: DS414
 • HDD's: 4 x 3TB WD30EFRX
 • Extra's: DS116

Offline compuline

 • Bedankjes
 • -Gegeven: 2
 • -Ontvangen: 0
 • Berichten: 6
Re: verwijderde dsm 5.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
« Reactie #2 Gepost op: 23 december 2016, 18:16:13 »
Super!!

+1 kuddo voor ben(V) en zijn snelheid!
doorgenomen, geinstalleerd en start direct.

Bas

Offline Birdy

 • Global Moderator
 • MVP
 • *
 • Bedankjes
 • -Gegeven: 862
 • -Ontvangen: 4378
 • Berichten: 25.754
Re: verwijderde dsm 5.1 /etc/httpd/conf/httpd.conf
« Reactie #3 Gepost op: 23 december 2016, 20:20:10 »
Als mosterd na de maaltijd....httpd.conf is er wel in ....\hda1\etc\httpd als httpd.conf-user (.pat) omdat er eventueel merged wordt met de bestaande httpd.conf tijdens de installatie indien het een upgrade betreft zo niet, dan wordt die file renamed naar httpd.conf ;)
Birdy.


DS411slim 1 x WD2500BEKT
          1 x HTS723280L9A362
          1 x HTS541680J9SA00
          1 x WD800BEVT       DSM 6.1.4-15217-5  [TEST]
DS411+II  4 x HDS724040ALE640 DSM 6.1.4-15217-5  [PROD]
DS413j    4 x WD20EARX        DSM 6.1.4-15217-5  [BACKUP]
DS716+II  2 x DT01ACA050      DSM 6.2-22259 B├Ęta [TEST]
RT2600ac                      SRM 1.1.6-6931-1   [PROD]


 

Verwijderde mappen komen weer en nieuwe mappen verdwijnen weer

Gestart door MuppetBoard Synology DSM 5.1 en eerder

Reacties: 10
Gelezen: 3217
Laatste bericht 10 augustus 2014, 08:52:20
door Richard67
Verwijderde items blijven staan na verwijderen met Android K9-Mail op tablet

Gestart door Martin478Board Zarafa

Reacties: 5
Gelezen: 2008
Laatste bericht 24 februari 2014, 00:15:13
door Bobdroid
Verwijderde bestanden blijven zichtbaar op andere media appa

Gestart door Philip JBoard Download Station

Reacties: 9
Gelezen: 4706
Laatste bericht 04 oktober 2012, 23:31:05
door raptile
cloudstation:verwijderde bestanden en mappen worden niet teruggehaald van de nas

Gestart door martxxxxBoard Windows

Reacties: 15
Gelezen: 4431
Laatste bericht 05 september 2014, 17:50:23
door hansiedown
IMAP plugin: Verwijderde items naar Prullenbak

Gestart door markdarkBoard Mail Station

Reacties: 2
Gelezen: 3743
Laatste bericht 05 februari 2012, 14:30:08
door markdark
Synology-Forum.nl is een Nederlands gebruikersforum en staat volledig los van het merk Synology.